Tarih ile ilgili sözler arayanlara için sosyal medya hesaplarından paylaşabilecekleri en güzel resimli tarih sözlerini derledik.

Tarih bir milleti millet yapan değerlerin başında gelmektedir. Tarihi olmayan bir millet unutulmaya yüz tutmuştur. Tarihe bakarak yaşanan tüm olayları görmek mümkündür. Milletlerin tarihleri dikkatli bir şekilde yazılı olarak tutulmaktadır. Çünkü tarih nesilden nesile aktarılan en önemli değerdir. Tarihin tanımını yapmak gerekirse en iyi özet cümle insanın aklını kullanarak, çevresini anlamak ve onu etkilemek için yaptığı uzun mücadeledir. Hayatınızda tanıklık ettiğiniz tarihi olayları, genel tarih olaylarını veya tarih ile iligili genel düşüncelerinizi anlatacak sözler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıdan tarih ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hem yazılı hem de sözlü olarak bulabilirsiniz.

Tarih İle İlgili Sözler

Aşağıdan tarih ile ilgili yazılmış önemli kişilerin sözlerini görebilirsiniz.

 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. – Mustafa Kemal Atatürk
 • Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir. – Mustafa Kemal Atatürk
 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır. – Mustafa Kemal Atatürk
 • Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır. – Mustafa Kemal Atatürk
 • Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. – Mustafa Kemal Atatürk
 • Bilim hayatında da en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır. Çünkü tarih de hayattır. Bu hayatı canlandırmak için bize hakikatler, bize geçmişten bir tablodaki parçalar gibi gelir. – Halil İnalcık
 • Aslanlar kendi tarihini yazıncaya dek tarih hep avcıyı övecektir. Ecdat tarih yazmış evlat okumaktan aciz. – Necip Fazıl Kısakürek
 • Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? Tarih’i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? – Mehmet Akif Ersoy
 • Hayatın bir yarış değil, her saniyesinin tadı çıkarılması gereken güzel bir yolculuk olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Dün tarih oldu. Yarın bir sır. Bugünün kıymetini bilin. – Can Dündar
 • İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler. – Cenap Şehabeddin
 • Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. – Peyami Safa
 • Tarih değil, hatalar tekerrür eder. – II. Abdülhamid
 • Tarih, kainatın vicdanıdır. – Ömer Hayyam
 • Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir. – Sallust
 • Biliriz isimlerinden bahsetmez geleceğin kitapları. Tarih ancak bayrağı dikenleri anlatır. Ancak öğretmen ipekböceği titizliğinde örer yarınları. Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. – La Bruyere
 • Çekiç olmak istemeyen, tarihin örsü olacaktır. – Adolf Hitler

Resimli Tarih İle İlgili Sözler

Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp sosyal ağlarınızda tarih ile ilgili düşüncelerinizi anlatacak resimli sözleri aşağıdan alabilirsiniz.

Tarih İle İlgili Sözler Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih konusunda söylediği sözleri aşağıdan görebilirsiniz.

 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. 1931 (Hasan Cemil Çambel, T.T.K. Belleten, Cilt: 3, Sayı: 10, 1939, S. 272)
 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.
 • Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.
 • Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.
 • İnsan tarihin mânasını ancak olgun bir yaşa eriştikten sonra anlıyor. Ve tarih ancak bu yaştan sonra yazılabilir. Çok arzu ederdim ki bir kaç arkadaşla beraber hayatımızdan geri kalan zamanı tarih yazmakla geçirelim! (Yusuf Ziya Özer, Ulus Gaz. 10.XI. 1939)
 • Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil, belki bunlardan ziyade duygulardır. 1923 (Atatürk’ün S.D. II, S. 116)
 • Tarih ne güzel aynadır. İnsanlar, özellikle ahlâkta gelişmemiş kavimler, en büyük kutsal kavramlar karşısında bile hasis duygulara tâbi olmaktan nefislerini men edemiyor. Tarihin sinesine geçen büyük hâdiselerde, bu hâdiseler içinde âmil ve fâil olanların hal, hareket ve muameleleri onların ahlâk seviyelerini ne açık gösterir. 1915 (Mustafa Kemal, Anafartalar M.A.T. Yay: Uluğ İğdemir, S. 27)
 • Tarihte şanlar, şöhretler kazanmış pek çok insanlar millî noktadan fazilete sahip değildir. Meselâ hakikaten askerî kudret sahibi olan, Moskova’ya kadar giden, yangınlar harabeler üstünden Fransız ordusunu sürükleyip eriten Napolyon’u düşünürüz. Onun hareketleri Fransız milletinin hakiki ve millî menfaatlerine değil, kendi cihangirane emellerini tatmin içindi. Bunu tatmin için Fransa’nın milyonlarca seçkin evlâdını eritti ve nihayet hepinizin bildiğiniz âkıbete uğradı. Bizim Osmanlı tarihindeki en büyük ve şanlı görülen hareketleri de aynı noktadan tetkik, aynı mahiyette mukayese etmek mümkündür. 1923 (Atatürk’ün S.D. II, S. 161-162)
 • Ankara ve İstanbul şehirlerinden birine “Atatürk”adı verilmesi için bir kanun teklifinin hazırlığı üzerine verdiği cevap:
 • Bir adın tarihte kalması ve ağızlarda söylenmesi için, şehirlerin temellerine sığınmak şart değildir. Tarih zorlanmayı sevmeyen nazlı bir peridir. Fikirleri tercih eder. (Falih Rıfkı Atay, Babanız Atatürk, S. 135)
 • Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. (Afetinan, Atatürk Hakkında H.B., S. 297)
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (Afetinan, Atatürk Hakkında H. B., S. 297)
 • Türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanıtan görüş bizim de içimize girmiştir. Dörtyüz çadırlık bedevî bir kabileden bir imparatorluk ve millet tarihini başlatmak suretiyle imparatorluk zamanında Türklerin görüşü de bu merkezdeydi. Evvelâ millete, tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz. 1930 (Ahmet Hamdi Başar, Atatürkle 3 ay, S. 122)
 • Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. (Hikmet Bayur, T.D.K., Türk Dili, Belleten, No: 33, 1938, S.16)
 • Türk çocuklarında kabiliyet her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça, büsbütün Türk çocukları kendileri için lâzım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir. (Şemsettin Günaltay, 1951 Olağanüstü Türk Dili Kurultayı, S. 33)
 • Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır. Bu da İslâv araştırma cemiyetlerinin kurduğu Dil Kurumlarıdır, bizim içimizdeki insanların millî tarihlerini yazıp millî şuurlarını uyandırdığı zaman biz Balkanlarda Trakya hudutlarına çekildik. (Enver Behnan Şapolyo, 1951 Olağanüstü Türk Dili Kurultayı, S. 54)
 • Bir Toplantı esnasında Türk Tarih Kurumu üyelerine söylenmiştir:
 • Ben fani bir insanım, bir gün öleceğim, büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk Milleti’nin gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum. Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, her şeyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin. 1933 (Uluğ İğdemir, Atatürk ve tarih, Açılış 1962-1963, M.T.T.B., S. 24)
 • Alemdar Mustafa Paşa ile Mustafa Reşit Paşa’yı severim, fakat Alemdar’ın biraz kültürü olsa idi Cumhuriyet ilân ederdi. Mustafa Reşit Paşa’nın biraz kültürü, Alemdar’ın kudreti birleştirilseydi, ben tarihe başka bir vazife ile girerdim. (Enver Behnan Şapolya, Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, S. 532)

Resimli Tarih İle İlgili Sözler Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih konusunda söylediği sözleri resimli olarak bulabilirsiniz.

Tarih Kokan Sözler

Tarih kokan, sizi tarihte geçmişe sürekleyecek en güzel sözleri aşağıdan bulabilirsiniz.

 • Üç türlü insan vardır: Allah’ı bulanlar ve O’na hizmet edenler; O’nu aramakla meşgul olup, henüz bulamayanlar; O’nu, ne arayan, ne de bulanlar, zaten bunlar arayıp bulma çabası da göstermezler. İlk gruba girenler, akıllı ve mutlu, Ortadakiler ise mutsuz ve/fakat akıllıdır. Sonuncu grubun insanları ise, aptal ve mutsuzdur. (Blaaise Pascal)
 • Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz için uğraşmaya başlarız. (Goethe)
 • Hemen herkes tartışabilir, fakat güzel konuşabilmek, herkesin yapacağı iş değildir. (Alcot)
 • Bir insan, dindar bilindiği halde, ahlâklı değilse, ya bâtıl bir inanca din adı vermektedir, ya da sahtekârdır. (F. Brandley)
 • İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir. (Arthur Schoppenhauer)
 • Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse, doğruya ulaşılamaz. (Fârabî)
 • Davranışlar, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifâde eder. (Oscar Wilde)
 • Yapılmış küçük işler, plânlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. (Peter Marshall)
 • İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada (niyete) göre şerefli veya şerefsiz olurlar.(Aristoteles)
 • Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri mermere yaz. (B. Franklin)
 • Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır (Tolstoy)
 • İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür. (Shakespeare)
 • Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold)
 • Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. (Goethe)
 • Dostuna da düşmanına da yardım et. Çünkü o zaman,dostunla daha yakın dost, Düşmanınla da dost olursun. (Cledbul)
 • Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. (Corneille)
 • Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. (Balzac)
 • Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. (Dale Carnegie)
 • Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. (Tolstoy)
 • Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız. (Cenap Şahabettin)
 • Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. (Oscar Wilde)
 • Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. (Aristo)
 • Akıllı olmak da bir şey degil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. (Descartes)

Resimli Tarih Kokan Sözler

Resimli tarih kokan sözler ile duygu ve düşüncelerinizi kolayca sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.